Szkoła Nauk Społecznych

W ramach szkoły funkcjonują Wydziały
- Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
- Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
- Prawa i Administracji
- Psychologii i Kognitywistyki
- Socjologii
- Studiów Edukacyjnych
oraz Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

  • 600+ pracowników
  • 8 dyscyplin
  • 6 wydziałów

Jednostki szkoły

W skład Szkoły Nauk Społecznych wchodzi sześć wydziałów, kształcących na 22 kierunkach studiów oraz zatrudniających 500 pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych

  • 9000+ studentów
  • 22 kierunki studiów
  • 500+ wykładowców