Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Do zadań Rady Szkoły Doktorskiej należy w szczególności:

 1. opiniowanie zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej;
 2. dbałość o zapewnienie wysokiej jakości przygotowywanych rozpraw doktorskich;
 3. wyrażanie opinii w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej;
 4. dbałość o wysoką jakość procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w szczególności wyrażanie opinii w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji;
 5. wyrażanie opinii dla senatu w sprawach dotyczących kształcenia doktorantów, w tym w sprawie programów  kształcenia  oraz w  sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej;
 6. określanie wytycznych oraz zasad przygotowania indywidualnego planu badawczego doktorantów;
 7. ustalanie zasad i kryteriów przeprowadzania oceny śródokresowej  w porozumieniu dziekanami oraz radami naukowymi dyscyplin właściwymi dla dyscyplin objętych kształceniem w szkole doktorskiej.

(źródło – Statut UAM § 78):

Skład Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

 • prof. dr hab.Radosław FiedlerDyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
 • prof. dr hab.Paweł ChurskiWydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • prof. UAM dr hab.Adam RadzimskiWydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • drMartyna Kusak Wydział Nauk Prawnych i Administracji
 • prof. dr. hab.Tomasz SójkaWydział Nauk Prawnych i Administracji
 • prof. dr hab.Maciej WalkowskiWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • prof. UAM dr hab.Szymon OssowskiWydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
 • prof. UAM dr hab.Agnieszka Cybal-MichalskaWydział Studiów Edukacyjnych
 • prof. dr hab.Agnieszka Gromkowska-MelosikWydział Studiów Edukacyjnych
 • prof. dr hab.Rafał DrozdowskiWydział Socjologii
 • prof. UAM dr hab.Piotr JabkowskiWydział Socjologii
 • prof. UAM dr hab.Aleksandra PilarskaWydział Psychologii i Kognitywistki
 • prof. UAM dr hab.Paweł ŁupkowskiWydział Psychologii i Kognitywistki
 • mgrJoanna RadziochPrzedstawicielka samorządu doktoranckiego