Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych (SDNS) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) kształci doktorantów w zakresie siedmiu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych: - Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
- Nauki o komunikacji społecznej i mediach
- Nauki o polityce i administracji
- Nauki prawne
- Nauki socjologiczne
- Pedagogika
- Psychologia

  • 7 dyscyplin
  • 90+ doktorantów

Wybierając indywidualną ścieżkę kształcenia, doktorant realizuje ją w swojej dyscyplinie naukowej, a także może uczestniczyć w kursach prowadzonych przez wykładowców reprezentujących inne, pokrewne dyscypliny z zakresu nauk społecznych oraz zajęcia dające dodatkowe kompetencje potwierdzone certyfikatem. Doktoranci mogą także zaproponować dyrektorowi SDNS dodatkowe, interesujące ich, kursy i szkolenia.

Ponadto, w SDNS organizowane są kursy w postaci szkół letnich dla doktorantów oraz seminaria i warsztaty metodologiczne. Istotną częścią jest wspieranie wniosków doktorantów, od drugiego roku ich kształcenia, do pozyskania środków na realizację Indywidualnych Planów Badawczych ze środków Uniwersytet Jutra 1 i 2, Inicjatywa Doskonałości Uniwersytet Badawczy UAM oraz źródeł zewnętrznych. Szkoła także oferuje mobilności i realizację części programu kształcenia za granicą w ramach programu Erasmus+, dwustronnych umów oraz stypendiów z projektu STER Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).