Biuro Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

prof. dr hab.Radosław Fiedler

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Beata Nowak

Nowak Beata
Samodzielny referent Szkoła Doktorska Nauk Społecznych