Rekrutacja

W ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych prowadzone jest kształcenie w zakresie siedmiu dyscyplin Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
Nauki o polityce i administracji
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Pedagogika
Psychologia

  • 7 dyscyplin
  • 60+ doktorantów