Rekrutacja

W ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych prowadzone jest kształcenie w zakresie siedmiu dyscyplinGeografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
Nauki o polityce i administracji
Nauki prawne
Nauki socjologiczne
Nauki o komunikacji społecznej i mediach
Pedagogika
Psychologia
  • 7dyscyplin
  • 60+doktorantów