Szkoła Nauk Społecznych

W ramach szkoły funkcjonują Wydziały
- Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
- Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
- Prawa i Administracji
- Psychologii i Kognitywistyki
- Socjologii
- Studiów Edukacyjnych
oraz Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
  • 600+pracowników
  • 8dyscyplin
  • 6wydziałów

Jednostki szkoły

W skład Szkoły Nauk Społecznych wchodzi sześć wydziałów, kształcących na 22 kierunkach studiów oraz zatrudniających 500 pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych