Prorektor kierujący Szkołą Nauk Społecznych

prof. dr hab.Zbyszko Melosik

prof. dr hab. Zbyszko Melosik

Zakres obowiązków Prorektora ds. relacji z otoczeniem społecznym, kierującego Szkołą Nauk Społecznych:

 1. kształtowanie relacji z otoczeniem społecznym;
 2. kształcenie ustawiczne (studia podyplomowe, kursy dokształcające, Kolorowy Uniwersytet, Uniwersytet Otwarty, ośrodek uniwersytecki „PLATFORMA MATURZYSTY”);
 3. kierowanie Szkołą Nauk Społecznych, nadzór nad jej działalnością w zakresie określonym w statucie oraz w zakresie:
 4. planowania i koordynacji badań naukowych,
 5. projektów badawczych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych,
 6. aparatury naukowo-badawczej,
 7. współpracy międzynarodowej,
 8. promocji;
 9. nadzór nad Wydawnictwem Naukowym UAM;
 10. nadzór na Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;
 11. współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów UAM;
 12. monitorowanie karier zawodowych absolwentów.

Zarządzenie nr 1/2020/2021 Rektora
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu