Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie: Jak chronić młodych ludzi przed radykalizacją? Przeciwdziałanie mowie nienawiści i fake news

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych  UAM i Forum Kultur zapraszają na międzynarodowe warsztaty szkoleniowe pt. „Jak chronić młodych ludzi przed radykalizacją? Przeciwdziałanie mowie nienawiści i fake news”, które odbędą siew dniach 14-21 listopada 2021 r. w Domu Pracy Twórczej w Gułtowach.

Młodzież jest coraz częściej konfrontowana z cyfrowymi formami przemocy, radykalnymi treściami i populizmem. Staje się ofiarami propagandy lub nieświadomie udostępnia problematyczne treści stron trzecich - czasami nie wiedząc, że stoją za tym ruchy populistyczne i radykalne. Tematem przewodnim projektu jest zapobieganie radykalizacji młodzieży

Realizowany projekt pozwoli uczestnikom na wzajemne uczenie się, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz poznanie metod w zakresie rozpoznawania treści populistycznych, fake news'ów oraz na zdobycie umiejętności, jak przeciwdziałać populizmowi, hejtowi i mowie nienawiści wśród młodzieży i tym samym zapobiegać radykalizacji ich postaw i zachowań.

Projekt jest dofinansowany z programu KE Erasmus+.

Zapisy na warsztaty szkoleniowe do 9 listopada przez formularz forms