Akty prawne

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (1.5 MB)
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (1.5 MB)
Uchwała nr 367/2019/2020 Senatu UAM z dnia 28 października 2019 r. dotycząca sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktoraObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Uchwała nr 367/2019/2020 Senatu UAM z dnia 28 października 2019 r. dotycząca sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (234.1 KB)
Uchwała nr 44/2020/2021 Senatu UAM z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 367/2019/2020 Senatu UAMObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Uchwała nr 44/2020/2021 Senatu UAM z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 367/2019/2020 Senatu UAM (128.7 KB)
Uchwała nr 83/2020/2021 Senatu UAM z dnia 26 kwietnia 2021 w sprawie Regulaminu szkół doktorskichObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Uchwała nr 83/2020/2021 Senatu UAM z dnia 26 kwietnia 2021 w sprawie Regulaminu szkół doktorskich (92.8 KB)
Załącznik do Uchwały nr 83/2020/2021 - Regulamin szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Załącznik do Uchwały nr 83/2020/2021 - Regulamin szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (247.5 KB)
Uchwała nr 133/2020/2021 Senatu UAM w dnia 28 czerwca 2021 r. dotycząca określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktoraObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Uchwała nr 133/2020/2021 Senatu UAM w dnia 28 czerwca 2021 r. dotycząca określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (250.5 KB)
Ustawa z dnia 23 lipca 2021 - o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauceObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Ustawa z dnia 23 lipca 2021 - o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (368.1 KB)