IV Rok Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Praktyka zawodowa

max 30h w roku akademickim

Październik-Czerwiec

Program kształcenia w SDNS

Czwartki/Piątki

Zgłoszenie indywidualnej ścieżki kształcenia

31 października

Złożenie pracy doktorskiej

Maj-Wrzesień

Roczne sprawozdanie doktoranta

30 września