I Rok Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

Złożenie ślubowania

1.10-15.10

Program kształcenia w SDNS

Czwartki/piątki

Zgłoszenie indywidualnej ścieżki kształcenia oraz ORCID

31.10

Złożenie wniosku doktoranta do dyrektora SDNS o wyznaczenie opiekuna naukowego

20.11

Wyznaczanie promotorów przez rady dyscyplin

22.12

Forum Doktoranckie

1.06-30.06

Złożenie wypełnionego Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) z opinią promotora/ów

30.09

Roczne sprawozdanie doktoranta

30.09

Szkoła letnia

1.07-31.10